Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la seua informació personal d'obligat compliment per a la nostra entitat. Per això, és molt important per a nosaltres que entenga perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seues dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seua informació personal. Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubte a preguntar-nos. Moltes gràcies per la seua col·laboració.

QUI SOM?

 • La nostra denominació: YOTTA DESENVOLUPAMENTS TECNOLÒGICS S.L.
 • El nostre CIF / NIF: B02586451
 • La nostra activitat principal: Consultoría Empresarial
 • La nostra adreça: Passeig De La Innovació 1 - Parc Cientifico Tecnològic , CP 02006, Albacete
 • El nostre telèfon de contacte: 967-25-70-53 / 692-06-74-37
 • La nostra adreça de correu electrònic de contacte: info@yottadesarrollos.com
 • La nostra pàgina web: www.yottadesarrollos.com
 • Per a la seua confiança i seguretat, l'informem que som una entitat inscrita en el següent Registre Mercantil /Registre Públic d'Albacete: T 975, L 739, F 147, S 8, H AB 25711, I/A 1 (26.09.16)

PER QUÈ NECESSITEM USAR LES SEUES DADES?

Les seues dades personals són necessaris per a poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres serveis. En este sentit, posarem a la seua disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l'ús de la seua informació personal.

QUI CONEIXERÀ LA INFORMACIÓ QUE LI DEMANEM?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem..

D'igual mode, podran tindre coneixement de la seua informació personal aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les seues dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conéixer la seua informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir referent a això.

COM PROTEGIREM LES SEUES DADES?

Protegirem les seues dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporte l'ús de la seua informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les seues dades personals estan segurs en tot moment.

ENVIAREM LES SEUES DADES A ALTRES PAÏSOS?

En el món hi ha països que són segurs per a les seues dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seues dades. La nostra política és no enviar la seua informació personal a cap país que no siga segur des del punt de vista de la protecció de les seues dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, siga imprescindible enviar les seues dades a un país que no siga tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que reduïsquen els riscos de l'enviament de la seua informació personal a un altre país.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEUES DADES?

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat. Este dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per a sol·licitar algun d'estos drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li.

En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

POT RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT SI CANVIA D'OPINIÓ EN UN MOMENT POSTERIOR?

Vosté pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió sobre l'ús de les seues dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si vosté en el seu moment va estar interessat/a a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d'oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents:


 • Seu electrònica: www.aepd.es
 • Adreça postal:
 • Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
 • Via telefònica:
 • Telf. 901 100 099
 • Telf. 91 266 35 17

Formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l'assistència d'advocat ni procurador.

ELABORAREM PERFILS SOBRE VOSTÉ?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis. No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d'un altre tipus, necessitem elaborar perfils d'informació sobre vosté. Un exemple poguera ser la utilització del seu historial de compres o serveis per a poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegisquen la seua informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguen utilitzar-la en el seu propi benefici.

USAREM LES SEUES DADES PER A ALTRES FINS?

La nostra política és no usar les seues dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitàrem usar les seues dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.