1. Informació en compliment del que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara en avant, LSSI-CE), s'informa de mode exprés, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Yotta Desenvolupaments Tecnològics, S.L., amb NIF B-02586451 i domicili social en Passeig de la Innovació, núm. 1 Parc i *Cientifico Tecnològic - 02007 Albacete, inscrita en el Registre Mercantil d'Albacete el 3 d'octubre de 2016, és titular o opera esta pàgina web.

2. Propietat intel·lectual

l codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Yotta Desenvolupaments Tecnològics, S.L. i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o *descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d'este, Yotta Desenvolupaments Tecnològics, S.L.

L'usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en este lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Yotta Desenvolupaments Tecnològics, S.L.  i vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d'infracció o incompliment d'estos drets per part